Atrakcje Gminy Wielowieś

Zaktualizowano 1 rok temu
collections 15

Gmina Wielowieś znajduje się w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, leży na Wyżynie Śląskiej i składa się z dwunastu sołectw: Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze i Zacharzowice. Jest to gmina rolnicza, gdzie ok. 65% to użytki rolne, a ok. 28% powierzchni to lasy, zatem można stwierdzić, iż gmina Wielowieś ma charakter rolniczo-leśny, co niewątpliwie jest jej atutem.

Gmina Wielowieś obfituje w bardzo liczne zabytki architektury sakralnej. Szczególnie cenne są dwa drewniane kościoły. Pierwszy z nich to kościół pw. Wszystkich Świętych w Sierotach z 1427 roku, który jest świątynią o oryginalnej konstrukcji drewniano-murowanej. Drugi drewniany kościół znajduje się w Zacharzowicach i pochodzi z ok. 1570 roku, ma nieduże rozmiary, jest konstrukcji zrębowej, ze ścianami i dachem obitymi gontem.

Innymi zabytkowymi świątyniami są kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi z XV wieku, murowany kościół pw. Świętej Trójcy w Wiśniczach zbudowany w 1585 r. z zabytkowym dzwonem z 1489 r. oraz kościół pw. śś. Mikołaja i Krzysztofa w Świbiu pochodzący z II poł. XVI w. o cechach późnogotyckich.

Wartą odwiedzenia jest stojąca w szczerym polu kaplica pw. Matki Bożej Bolesnej w Goju, uważana powszechnie za jedną z najpiękniejszych polnych kaplic na Górnym Śląsku. Pierwsza taka budowla stanęła w Goju już w pierwszej połowie XVII wieku - obecna jest o sto lat późniejsza. Wielką czcią cieszy się obraz Matki Bożej Bolesnej, do którego od wieków pielgrzymują wierni z wielu okolicznych miejscowości. Według tradycji Goj miał być kiedyś miejscem kultu pogańskiego.

Kilka ciekawy atrakcji odnajdziemy w Wielowsi i zaliczyć tu możemy przede wszystkim dwór z poł. XVIII w. wybudowany przez ówczesnego właściciela Wielowsi – hrabiego Verdugo, dzisiaj ponownie lśni swoim blaskiem – mieści się w nim Urząd Gminy Wielowieś. Przy pałacu znajduje park krajobrazowy w stylu angielskim założony na początku lat 90. XIX w. przez barona Emila von Durant. Dzisiaj, na 3 ha zrewitalizowanego założenia podziwiać można ok. 30 gatunków drzew.

W zabudowaniach gospodarczych przy dworze urządzono Skansen w Wielowsi, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej gminę oraz przybliżenie obrazu dawnego wiejskiego życia.

Oprócz walorów przyrodniczych na terenie miejscowości Wielowieś możemy zobaczyć także cmentarz żydowski oraz dawną synagogę, która jest najstarszym żydowskim domem modlitwy na Górnym Śląsku. Dawniej uważana była również za najbardziej okazałą na wschodnich rubieżach Niemiec.
Inne zabudowania dworskie odnajdziemy w Świbiu, gdzie stoi dwór wzniesiony około 1800 r. Wówczas była to budowla parterowa, prezentująca, jak wiele powstałych ówcześnie rezydencji, styl klasycystyczny. Obecnie cały ten kompleks stanowi własność prywatną.

Dla turystów ceniących sobie obcowanie z naturą utworzono Rezerwat „Hubert”, którego celem jest ochrona fragmentu naturalnego lasu, położonego wśród drzewostanów znacznie zmienionych przez gospodarkę. Utworzony został w 1958 r. na obszarze kompleksu Borów Stobrawsko-Lublinieckich. Tutejsze drzewostany mają 130-160 lat, co odróżnia je od znacznie młodszych lasów gospodarczych, rosnących w pobliżu - poza rezerwatem. Występuje tutaj przede wszystkim sosna zwyczajna, stanowiąca ponad 60 procent składu drzewostanu.

Zapraszamy do odwiedzenia w terenie poniższych obiektów z Gminy Wielowieś:

 • Drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca w Zacharzowicach

  Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Zacharzowicach, jeden z elementów Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego, został zbudowany około 1570 roku i przetrwał – mimo wielu remontów - do dnia dzisiejszego w stanie niewiele różniącym się od pierwotnego. Drewniany budynek ma nieduże rozmiary, jest konstrukcji zrębowej, ze ścianami i dachem obitymi...

 • Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Sierotach

  Sieroty, w gminie Wielowieś, jedna z wsi powiatu gliwickiego, to interesujące miejsce, przez które przechodzi Szlak Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Znajduje się tu zabytkowy kościół Wszystkich Świętych, stanowiący siedzibę parafii o bardzo długiej historii. Budowla ma o tyle ciekawą formę, iż jest to świątynią o oryginalnej konstrukcji drewniano-murowanej. Do cennych...

 • Rezerwat Przyrody „Hubert” w Dąbrówce

  Rezerwat „Hubert” utworzony został w celu ochrony fragmentu naturalnego lasu, położonego wśród drzewostanów znacznie zmienionych przez gospodarkę. Utworzony został w 1958 r. Ma powierzchnię prawie 14,5 ha, a jego obszar obejmuje tereny leżące na wysokości 225-230 m n.p.m., na obszarze kompleksu Borów Stobrawsko-Lublinieckich. Dominującym w rezerwacie przyrody "Hubert" zbiorowiskiem roślinnym jest...

 • Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi

  Wielowiejski kirkut należy do najstarszych nekropolii żydowskich na terenie województwa śląskiego. Jego artystyczne walory, pomimo wielu zniszczeń, powodują, iż jest on bardzo ważnym zabytkiem śląskiej kultury judaistycznej. Powstały pod koniec XVII w. cmentarz żydowski w Wielowsi należy do najstarszych kirkutów na terenie województwa śląskiego. Obok murowanej synagogi z XVIII w. stanowi...

 • Dwór w Wielowsi

  Monumentalny dwór (zwany również pałacem), wybudowany w poł. XVIII w. przez ówczesnego właściciela Wielowsi – hrabiego Verdugo, dzisiaj ponownie lśni swoim blaskiem. Dzięki przeprowadzonym niedawno pracom remontowym i konserwatorskich, obejmujących również założony tutaj w XIX w. park krajobrazowy, stanowi on godną siedzibę Urzędu Gminy Wielowieś oraz wielką atrakcję kulturalną, architektoniczną...

 • Skansen w Wielowsi

  Skansen w Wielowsi, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej gminę oraz przybliżenie obrazu dawnego wiejskiego życia....

 • Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Goju

  Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Goju uważana jest powszechnie za jedną z najpiękniejszych polnych kaplic na Górnym Śląsku. Pierwsza taka budowla stanęła w Goju już w pierwszej połowie XVII wieku; obecna jest o sto lat późniejsza. Wielką czcią cieszy się obraz Matki Bożej Bolesnej, do którego od wieków...

 • Kościół pw. śś. Mikołaja i Krzysztofa w Świbiu

  Kościół został wzniesiony z kamienia łamanego z kamieniołomów w Świbiu w II poł. XVI w. na miejscu dawnego, drewnianego kościoła z 1447 r. W latach 1578–1629 należał do protestantów. Niedaleko znajduje się zabytkowa kaplica św. Benigny z 1671 r. Kościół pw. śś. Mikołaja i Krzysztofa jest świątynią parafialną rzymskokatolickiej parafii pw....

 • Dwór w Świbiu

  Świbie jest wsią leżącą w gminie Wielowieś w powiecie gliwickim. Miejscowość znana jest m.in. ze stanowiska archeologicznego, obejmującego teren cmentarzyska kultury łużyckiej, na którym znaleziono dużą ilość dawnych przedmiotów, eksponowanych obecnie na zamku w Gliwicach. We wsi można podziwiać dwór z przełomu XVIII i XIX w. wraz zachowanymi, dawnymi budynkami...

 • Kościół pw. Świętej Trójcy w Wiśniczach

  Murowany kościół zbudowano w 1585 r. na miejscu poprzedniego, który uległ spaleniu. Wnętrzu nowego kościoła nadano wystrój barokowy. Kościół posiada zabytkowy dzwon z 1489 r. W parafii istnieje kronika z 1810 r. Źródło: peuk.fiiz.pl...

 • Park w Wielowsi

  Park założonyw stylu angielskim na początku lat 90. XIX w. przez barona Emila von Durant. Dzisiaj, na 3 ha zrewitalizowanego założenia podziwiać można ok. 30 gatunków drzew. Znajduje się tutaj m.in. stuletnia lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grochodrzew, miłorząb, iglicznia, klon purpurowolistny, dąb dachówkowaty i tulipanowiec. Źródło: peuk.fiiz.pl...

 • Cmentarz żydowski w Wielowsi

  Wielowiejski kirkut należy do najstarszych nekropolii żydowskich na terenie województwa śląskiego. Jego artystyczne walory, pomimo wielu zniszczeń, powodują, iż jest on bardzo ważnym zabytkiem śląskiej kultury judaistycznej. Powstały pod koniec XVII w. cmentarz żydowski w Wielowsi należy do najstarszych kirkutów na terenie województwa śląskiego. Obok murowanej synagogi z XVIII w. stanowi...

 • Dawna synagoga w Wielowsi

  Wielowiejska synagoga, choć dzisiaj już bardzo zniszczona, jest najstarszym żydowskim domem modlitwy na Górnym Śląsku. Dawniej uważana była również za najbardziej okazałą na wschodnich rubieżach Niemiec. Wzniesiona w II poł. XVIII w. synagoga to zbudowany na planie prostokąta murowany budynek. W jego zachodniej części znajduje się przedsionek, z babińcem u góry,...

Opracowano na podstawie: wikipedia.pl, map4u.pl, wielowies.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.