Atrakcje Gminy Sośnicowice

Zaktualizowano 1 rok temu
collections 12

Gmina Sośnicowice jest położona w zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie gliwickim, na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), na Wyżynie Katowickiej w międzyrzeczu Kłodnicy i Bierawki. Historycznie leży na Górnym Śląsku. Gmina składa się z ośmiu sołectw: Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy i Tworóg Mały. Na terenie gminy występują liczne obszary leśne, które chronione są w Parku Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Gmina jest szczególnie bogata w zabytki architektury sakralnej. Zwiedzić tu można drewniane kościoły w Smolnicy, w Sierakowicach i Rachowicach z XV-XVII wieku, jak również murowane kościoły w Kozłowie (XVI w.) oraz w Sośnicowicach (XVIII w.). W Kozłowie, na kościelnej wieży wisi jeden z najstarszych na Śląsku dzwonów (1417 r.). Jego dźwięk już przed wojną rozbrzmiewał w radiu – zawsze o godzinie 12:00. Z kolei przy bocznym wejściu do kościoła pw. św. Jakuba w Sośnicowicach znajduje się wykuty z piaskowca krzyż pokutny.

Na terenie Gminy Sośnicowice istnieje szereg obiektów oraz terenów o wybitnych wartościach historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz turystycznych. W większości są one objęte ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa śląskiego. Taką ochroną został objęty układ urbanistyczny centrum Miasta Sośnicowice na rzucie nieregularnego czworoboku z centralnie położonym rynkiem. 

Godny szczególnej uwagi jest zbudowany w 1755 r. późnobarokowy pałac w Sośnicowicach. Ma on kształt podkowy i stoi na fundamentach średniowiecznego zamku. Zdobią go wczesnobarokowe dekoracje. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt z upośledzeniem umysłowym. W Sośnicowicach utworzono ponadto Izbę Tradycji, w której zgromadzono setki przedmiotów związanych ze Śląskiem i Sośnicowicami. Najstarszym ze zbiorów jest kamień graniczny z 1869 roku.

W Rachowicach zobaczyć można drewniany spichlerz pochodzący z XIX wieku. Obecnie spichlerz nie jest wykorzystywany, między innymi z powodu stanu technicznego obiektu, który wymaga szeroko zakrojonych działań naprawczych.

W pobliżu Rachowic utworzono ścieżkę przyrodniczo-leśną „Rachowice", której celem jest udostępnienie zwiedzającym szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo fragmentów dolinki potoku Sierakowickiego. Ów teren nosi wdzięczną nazwę „Szwajcarii Rachowickiej". Szczególną uwagę należy zwrócić na trudno dostępne fragmenty ścieżki: strome podejścia na stokach jarów oraz odcinki biegnące po siedliskach wilgotnych.

Ciekawym obiektem jest znajdujący się głęboko w lesie między Kozłowem a Rachowicami obelisk lekarza, księcia raciborskiego i etnografa w jednej osobie - Juliusza Rogera. Obelisk ten może być jednym z ciekawszych punktów rowerowej wycieczki. Dukty leśne wytyczają naturalne szlaki dla rowerzystów.

Zapraszamy do odwiedzenia w terenie poniższych obiektów z Gminy Sośnicowice:

 • Drewniany kościół pw. św. Bartłomieja w Smolnicy

  Smolnica, leżąca dziś w powiecie gliwickim, w gminie Sośnicowice, jak sugeruje nazwa była miejscowością zamieszkałą tradycyjnie przez węglarzy i smolarzy. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z początków XIII w. W drugiej połowie w. XIV ustanowiono tu parafię. Nie wiadomo, kiedy powstał w Smolnicy pierwszy kościół, ani gdzie się znajdował. Obecna...

 • Drewniany kościół pw. św. Katarzyny w Sierakowicach

  Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, znajdujący się w Sierakowicach na terenie powiatu gliwickiego, stanowi obiekt filialny parafii w Rachowicach. Szczególnie interesujące dla miłośników zabytków są malowidła pokrywające całe wnętrze kościoła, przedstawiające sceny biblijne. Malowidła te, znajdujące się długo pod warstwą późniejszej farby, odkryto na początku naszego wieku. Sierakowicka świątynia to jeden...

 • Drewniany kościół pw. św. Trójcy w Rachowicach

  Zabytkowy kościół w Rachowicach to jeden z interesujących obiektów sakralnych powiatu gliwickiego. Świątynia jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Rachowice to jedna z najstarszych wsi regionu. Wzmianki o tutejszej parafii pochodzą z początku XIV w. Obecna świątynia stanowi efekt prac budowlanych dokonywanych w różnych wiekach i jest obiektem drewniano-murowanym. Najstarszą...

 • Pałac w Sośnicowicach

  Sośnicowice to stare, średniowieczne miasteczko, leżące w powiecie gliwickim, posiadające kilka zabytków oraz zachowany dawny układ urbanistyczny. Jednym z godnych uwagi obiektów, który co prawda obejrzeć można jedynie z zewnątrz, jest gmach XVIII-wiecznego pałacu. Obiekt znajduje się niedaleko rynku, przy ul. Kozielskiej. Obecnie stojąca tu rezydencja nie jest pierwszą budowlą,...

 • Zabytkowy układ urbanistyczny Sośnicowic

  Jedna z legend o powstaniu Sośnicowic, nazywanych niegdyś Sośnierzowicami mówi, że miejscowy książę, który wybrał się na polowanie w tutejsze lasy, zabłądził w nich, a błąkając się przez wiele godzin, dotarł wreszcie na polanę z ubogą chatką drwala Sośniesza. Gościnny ów człowiek nakarmił księcia i udzielił mu noclegu. Władca, który...

 • Drewniany spichlerz w Rachowicach

  Drewniany spichlerz w Rachowicach, pochodzący z XIX wieku zbudowany został jako spichrz do użytku własnego w pobliskim folwarku dworskim. Obecnie spichlerz nie jest wykorzystywany, między innymi z powodu stanu technicznego obiektu, który wymaga szeroko zakrojonych działań naprawczych.  Źródło: rachowice.eu...

 • Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Sośnicowicach

  Kościół wzniesiono w 1786 r. w stylu późnego baroku po wielkim pożarze Sośnicowic, podczas którego spalona została pierwotna, drewniana świątynia późnogotycka z XV w. Do dzisiaj zachowały się późnobarokowe ołtarze i kute stalowe drzwi. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła jest kościołem parafialnym rzymskokatolickiej parafii pod tym samym wezwaniem, która należy do...

 • Kościół pw. św. Mikołaja w Kozłowie

  Późnogotycki kościół pochodzi z poł. XVI w. Jest orientowany, usytuowany na wzniesieniu, murowany z kamienia polnego. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz z obrazem Chrztu Chrystusa i obrazem św. Jana Chrzciciela oraz gotycki dzwon z 1410 r. Kościół pw. św. Mikołaja w Kozłowie jest świątynią parafialną rzymskokatolickiej parafii pod tym samym wezwaniem,...

 • Ścieżka przyrodnicza „Rachowice”

  Ścieżka Przyrodniczo-Leśna „Rachowice" jest usytuowana w sąsiedztwie miejscowości Rachowice, w odległości 4 km od Sośnicowic.W rejon ścieżki prowadzą dogodne drogi dojazdowe z Gliwic i z Rudzińca. Jadąc z Gliwic w kierunku Kędzierzyna-Koźla w odległości 2 km od Sośnicowic należy skręcić w prawo w kierunku Rudzińca, a następnie, również w prawo,...

 • Krzyż stojący na kamiennym kopcu z tablicą ku czci Juliusza Rogera

  Krzyż stojący na kamiennym kopcu z tablicą ku czci Juliusza Rogera. Krzyż w miejscu jego śmierci.  ...

 • Krzyż pokutny w Sośnicowicach

  Krzyż pokutny na placu kościelnym w Sośnicowicach....

 • Izba Tradycji w Sośnicowicach

  W trzech niewielkich pomieszczeniach zgromadzono setki przedmiotów związanych ze Śląskiem i Sośnicowicami. Najstarszy ze zbiorów jest kamień graniczny z 1869 roku....

Opracowano na podstawie: wikipedia.pl, map4u.pl, sosnicowice.pl

Może też Cię zaciekawią

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.