Atrakcje Gminy Herby

Zaktualizowano 1 rok temu
collections 11

Gmina Herby położona jest województwie śląskim, w powiecie lublinieckim i składa się z ośmiu sołectw: Herby, Lisów, Olszyna, Kalina, Hadra, Chwostek, Tanina i Łebki, a także 16 miejscowości bez statusu sołectwa. Na terenie gminy dominują tereny leśne z wieloma rezerwatami oraz pomnikami przyrody. Przez gminę przepływa także rzeka Liswarta oraz znajdują się tutaj lasy Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Do ciekawszych atrakcji przyrodniczych oprócz samego parku należą Diabelski Kamień w Olszynie oraz zabytkowe parki i rezerwaty leśne.

Duże zalesienie gminy, położenie całego obszaru gminy na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, rzeka Liswarta z dopływami oraz liczne stawy, pozwoliły na wytyczenie terenów letniskowych. Na terenie Gminy Herby istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej, wypoczynku przywodnego i wędkarskiego oraz lokalizacja zespołów zabudowy rekreacyjnej, organizacji terenów piknikowych.

Na terenie gminy znajdują się 2 ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze:

 • ścieżka na terenie rezerwatu „Cisy nad Liswartą” o dł. ok. 1 km, wiedzie przez teren rezerwatu,
 • ścieżka „Kierzkowskie Bagna” o dł. ok. 1 km, wiedzie przez tereny leśne w okolicy wsi Kierzki do stawów w miejscowości Piłka.

Przez Gminę Herby przechodzi szlak turystyczny niebieski Józefa Lompy, biegnie po terenie parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą”, punkt początkowy w Panoszowie (gmina Ciasna), przez Zborowskie do Braszczoka (gmina Herby), przez lasy w dolinie Liswarty zmierza do Taniny (gm. Herby) i dalej biegnie wzdłuż koryta rzeki Liswarty do Lisowa (gm. Herby), przez Chwostek (gm. Herby), Piłkę, Kierzki, Hadrę (gm. Herby) gdzie można zobaczyć zabudowania folwarczne. Trasa biegnie duktami leśnymi. Następnie przez przysiółek Doły do Boronowa, a dalej do Babienicy. Szlak jest dobrze oznakowany.

Na szczególną uwagę zasługuje Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty im. inż. Józefa Nowkuńskiego, gdzie istnieje możliwość zwiedzania i zapoznania się z historią Magistrali Węglowej Śląsk – Porty, największą inwestycją komunikacyjną w II Rzeczpospolitej, wybudowaną w latach 1925 – 1933 (magistrala węglowa umożliwiła bezpośrednie połączenie Śląska z Gdynią).

Zapraszamy do odwiedzenia w terenie poniższych obiektów z Gminy Herby:

 • Park Krajobrazowy "Lasy nad Górną Liswartą"

  Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą leży na obszarze Lasów Lublinieckich i utworzony został w 1998. Powierzchnia parku wynosi 38 701 ha, do otuliny należy dodatkowo 12 045 ha. Większą część powierzchni stanowią obszary leśne, częściowo podmokłe. Zachowanie owych obszarów oraz występujących tu cennych zbiorowisk roślinnych to podstawowe cele powstania...

 • Diabelski Kamień w Olszynie

  W Olszynie, przy ul. Jałowcowej, naprzeciwko posesji nr 66 jest ścieżka prowadząca do okazałego pomnika przyrody. Jest to głaz narzutowy, otoczony sześcioma małymi głazami, który został tu przywieziony w 1911 r. przy pomocy sań ciągniętych przez 6 par koni. W ten sposób książę koszęciński Karol Hohenlohe-Ingelfingen kazał zabezpieczyć przed rabusiami...

 • Rezerwat leśny "Cisy nad Liswartą"

  Rezerwat leśny Cisy nad Liswartą został utworzony 17 maja 1957 roku (Monitor Polski 1957, nr.52, poz. 329). Leży na wysokości 255 m n.p.m. i zajmuje powierzchnie 21,17 ha. Od południa przylega do pól wsi kolonia Łęg, a od zachodu do terenów wsi Łebki w gminie Herby. Od 1998 roku wchodzi w...

 • Izba Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty w Herbach

  Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk - Porty im. inż. Józefa Nowkuńskiego to miejsce, w którym istnieje możliwość zapoznania się z historią Magistrali Węglowej Śląsk - Porty. W dwóch pomieszczeniach izby znajdują się unikalne dokumenty, lampy, narzędzia, urządzenia kolejowe, zdjęcia, przedmioty, meble, wyposażenie oraz osobiste pamiątki po głównym budowniczym magistrali – inż....

 • Rezerwat leśny "Cisy w Łebkach"

  Rezerwat leśny Cisy w Łebkach został utworzony najpierw w 1924 roku, a później 17 maja 1957 roku (Mon. Pol. 1957r., nr 50, poz. 316). Położony jest we wsi Łebki w gminie Herby. Obejmuje obszar 24 ha i leży na wysokości 255 m n.p.m. Od 1998 roku wchodzi w skład parku...

 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Olszynie

  Kościół Wniebowzięcia NMP, murowany (1888), rozbudowany (2017)....

 • Kryta pływalnia w Herbach

  Kryta pływalnia z 5 torami o wymiarach 25 m, brodzikiem oraz widownią na 100 miejsc....

 • Ośrodek edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinied

  Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie zlokalizowany jest niemal w samym centrum Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, obejmującego ochroną najcenniejsze fragmenty terenów znajdujących się w górnym odcinku rzeki Liswarty. Ośrodek funkcjonuje przy Oddziale Biura ZPKWŚ w Kalinie, którego siedziba mieści się w wyremontowanym budynku starej szkoły. Celem...

 • Łęgi w lasach nad Liswartą

  "Łęgi w Lasach nad Liswartą" są częścią Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Stanowią one rozległy kompleks leśny, przez którego środek przepływa rzeka Liswarta. Cały teren pokrywają lasy, w 88% to są lasy liściaste, w 12% iglaste. Dolina rzeki Liswarty została w znacznej części wylesiona, jednak siedliska łęgowe zachowały się w...

Opracowano na podstawie: wikipedia.pl, map4u.pl, herby.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.