Kaplica św. Jana Nepomucena w Lisowicach

Opis

Lisowice to górnośląska wieś w pow. lublinieckim, przy szosie do Opola. W centrum wsi, nad rzeką, pośród szumiących drzew, stoi kapliczka, której historia sięga początku XX w. Już przed 1900 r. we wsi stał drewniany krzyż z blaszaną figurą Chrystusa. Wokół niego gromadzili się mieszkańcy Lisowic na nabożeństwa majowe i różańcowe, w czym niestety przeszkadzały jesienne pogody i deszcze. Postanowiono zatem zbudować chociażby małą kapliczkę. Przy budowie kaplicy udział brali w dużej mierze sami mieszkańcy Lisowic. I tak po rocznej pracy, w 1902 r., obok krzyża stanęła kapliczka. W jej wieży umieszczono dzwon, który trzy razy w ciągu dnia ogłaszał Anioł Pański. Rok później proboszcz lubecki, Gustaw Henciński zakupił do kapliczki figurę św. Jana Nepomucena. Listę ofiarodawców i budowniczych prawdopodobnie zamurowano w wieży kaplicy , wyposażenie której uzupełniono do 1918 r. m.in. w chorągwie i obrazy. Rok później, tj. w 1919 r., na miejscu krzyża drewnianego, stojącego obok nowej budowli, pojawił się betonowy krzyż Męki Pańskiej. Pierwsza msza święta odprawiono została w Lisowicach w 1968 r., z okazji dożynek. Od 1972r. msze odprawiano co niedzielę. Coraz więcej wiernych przychodziło do kaplicy i w 1979 r. proboszcz, ks. Żurek, wraz z parafianami powzięli decyzję rozbudowy kaplicy. Pierwsza dobudówka stanęła jeszcze tego samego roku, a następna w 1982. Sukcesywnie wyposażano kaplice w konieczne sprzęty. I tak, w 1986 r., zaświeciła wieczna lampka przy tabernakulum, później pojawił się kielich, a w następnym roku monstrancja. W 1987 r. mieszkańcy Lisowic przeżywali wielka radość, spowodowaną pierwszym odpustem, na który odnowiono figurę św. Jana. Kazanie odpustowe wygłosił, pochodzący z Lisowic o. Józef Ptak. Z biegiem czasu coraz żywiej rozwijało się życie duchowe mieszkańców uczestniczących także w pracach związanych z utrzymaniem nie tylko kaplicy, ale i jej otoczenia w pięknym i zadbanym stanie. Lisowice stawały się z każdym rokiem bardziej samoistną placówką duszpasterską tak, iż 1stycznia 1989 r. erygowano parafię Lisowice pw. Św. Jana Nepomucena, a w 1994 r. konsekrowano tu kościół. Kapliczka zaś powróciła do pierwotnego kształtu, w dalszym ciągu stanowiąc przedmiot troski parafian, którzy nadal gromadzą się tu przy różnych okazjach (Boże Ciało, nabożeństwo majowe i inne). Jedziemy z Lublińca szosą na Opole i za skrzyżowaniem z zachodnią obwodnicą już są Lisowice .

Źródło: polskaniezwykla.pl

Historia

Na skraju rzeki, pośród drzew w samym środku wsi stał drewniany krzyż. Figura Chrystusa była wykonana z blachy. Ze względu na znaczną odległość do kościoła parafialnego w Lubecku , miejscowa ludność gromadziła się wokół krzyża, odprawiając nabożeństwa majowe i odmawiając różaniec w miesiącu październiku. Jesienne słoty były ogromną przeszkodą w odprawianiu nabożeństw. Z inicjatywy, żyjącego w owym czasie sołtysa, Jana Siekiery oraz jego zastępcy Jerzego Gryca przy stojącym drewnianym krzyżu w roku 1901 rozpoczęto budowę kaplicy. Kaplicę budowano przy finansowym wsparciu mieszkańców systemem gospodarczym. Jedynie ważniejsze prace, takie jak budowa wieży i pokrycie dachem wykonywali fachowcy z Lublińca. Grunt, na którym wzniesiono kaplicę, należał do lisowickiego rolnika Augustyna Wyplera. Według przekazu jednego mieszkańca Lisowic, dokumentcja z budowy kaplicy oraz lista ofiarodawców i budowniczych, prawdopodobnie została umieszczona w kopule wieży. W roku 1902 ukończono budowę. W wieży, zawieszono dzwon zakupiony we Wrocławiu, pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, który wydzwaniał zgony oraz wzywał na modlitwę „Anioł Pański". Zawieszono również krzyż, którego wysokość wynosiła 1.6 m. W roku 1903 kaplica wzbogaciła się w figurę świętego Jana Nepomucena. Figurę zakupił ówczesny proboszcz lubecki ks. Gustaw Henciński. Kronika parafialna podaje, że po ukończeniu budowy, na nabożeństwa majowe uczęszczał miejscowy kierownik Szkoły Podstawowej pan Wróbel wraz z całą dziatwą szkolną. W tym miejscu nasuwa się pytanie, dlaczego kaplicę poświęcono właśnie temu świętemu - św. Janowi Nepomucenowi? Aby to wyjaśnić, należy spojrzeć na teren naszej wsi a w szczególności, na teren otaczający kaplicę.

Dziś przy dłuższych opadach, miejsce to staje się jednym wielkim rozlewiskiem, a przecież koryto rzeczki jest systematycznie regulowane. W owych czasach był to teren bardzo mokry, nieurodzajny i niebezpiecznie tam tędy było chodzić.

Dlatego postanowiono w szczególny sposób czcić św. Jana Nepomucena, jako patrona chroniącego od utonięć, powodzi i zagrożeń spowodowanych przez wodę. Właśnie ten święty miał chronić i chroni do dziś od tego rodzaju niebezpieczeństw naszych mieszkańców. Kaplica służyła mieszkańcom nie tylko do odprawiania nabożeństw, ale również w późniejszym okresie - po drugiej wojnie światowej do nauki religii. Do roku 1918 trwało wyposażanie kaplicy. Zakupiono m.in. chorągwie, obrazy i krzyż procesyjny. W rok później (w roku 1919) drewniany krzyż, który stał obok kaplicy został rozebrany, a na jego miejscu postawiono kamienny krzyż Męki Pańskiej. Wokół krzyża postawiono metalowe ogrodzenie.

Od l stycznia 1947 roku funkcję administratora parafii lubeckiej pełnił ksiądz Jan Nagórski, a od 1956 zostaje mianowany proboszczem. W roku 1968 proboszcz, prócz corocznej kolędy, odwiedza swoich parafian i odprawia pierwszą Mszę Świętą - dożynkową. Do tego przyczyniło się działające na terenie wsi Koło Gospodyń Wiejskich i członkowie Kółka Rolniczego. Msza sprawowana była przed kaplicą. Dla mieszkańców była to ogromna uroczystość, do której przygotowywała się cała wieś. Po ks. proboszcza jechała przystrojona bryczka i odświętnie przybrane konie. Od tego czasu, lisowiccy rolnicy, co roku gromadzili się wokół kaplicy i uczestniczyli w Mszy Świętej dożynkowej i dziękowali Bogu za zebrane plony. Od l września 1971 proboszczem parani lubeckiej został ks. Józef Żurek. Nowy proboszcz widząc, że duża część mieszkańców z Lisowic tylko teoretycznie należała do tej parafii a z drugiej strony rozumiejąc potrzeby mieszkańców, postanawia od Wielkanocy 1972 roku, regularnie odprawiać w Lisowicach Mszę Świętą niedzielną i w święta, a sporadycznie również w dni powszednie. Każdego, kogo pytaliśmy o ten wątek, wspominał z sentymentem godzinę 13.

Latem i w ciepłe dni Msza Święta odprawiana była na zewnątrz, przy ołtarzu polowym, a w zimie i w dni deszczowe w kaplicy. W późniejszym okresie, w każdą środę odprawiano Mszę św. szkolną i w pierwsze piątki miesiąca.

W dniu 5 maja 1974 roku w Lubecku gościł ksiądz biskup Józef Kurpas. Odwiedzając lisowicką kaplicę, obiecał proboszczowi pomoc w pracy duszpasterskiej. Trzy miesiące później l sierpnia do naszej miejscowości zawitał ks. biskup Herbert Bednorz. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w kaplicy, jedno i drugie spotkanie z biskupami odbywało się na zewnątrz, przed kaplicą. We wrześniu tego samego roku do parafii lubeckiej jako wikariusz przybył ks. Antoni Siwek. Jednak po roku nastąpiła zmiana i wikarym został ks. Henryk Gajda. Z chwilą ustanowienia wikariusza w lubeckiej parafii Msze św. w Lisowicach odprawia¬no codziennie.

Proboszcz, widząc niedogodności i trudne warunki w sprawowaniu i odbiorze Mszy Świętej, w roku 1976 postanawia wraz z parafianami rozbudować kaplicę. W tym samym roku do kaplicy dostawiono przybudówkę. Przybudowa wiaty odbywała się przy ogromnym zaangażowaniu, pomocy i wkładzie mieszkańców, którzy dostarczyli materiałów budowlanych i wykończeniowych, nie szczędząc przy tym własnych rąk i czasu do pracy. Po zakończeniu prac przy rozbudowie kaplicy, postanowiono zagospodarować i uporząd-kować teren wokół kaplicy. Położono betonowe płytki i posadzono ozdobne krzewy. Kaplicę zaczęto zaopatrywać w niezbędne potrzebne wyposażenie. Wieczna lampka przy tabernakulum zaświeciła w roku 1976. Na zakup kielicha zorganizowano zbiórkę wśród parafian. Z zebranych 22 950,00 zł wystarczyło jeszcze na zakup monstrancji. 22 maja 1977 roku parafianie z Lisowic przeżywali wielką uroczystość. Po raz pierwszy odprawiano w naszej wsi Odpust ku czci św. Jana Nepomucena. Kazanie odpustowe wygłosił, o. Józef Ptak OMI, który pochodził z Lisowic.

Z tej okazji odnowiono figurę św. Jana Nepomucena. Renowacji figury podjęła się Kunegunda Ptak, siostra o. Józefa Ptak OMI. Życie duchowe mieszkańców, rozwijało się coraz żywiej. Ludność ochoczo uczestniczyła w odprawianych nabożeństwach a także w pracach związanych z utrzymaniem kaplicy i jej otoczeniem. W kronice odnotowano, że w dniu 5 czerwca 1977 r. w kaplicy po raz pierwszy udzielono sakramentu Chrztu Świętego, a 12 listopada została odprawiona po raz pierwszy Msza Święta w intencji młodzieży z okazji święta ich patrona św. Stanisława Kostki. Ksiądz proboszcz Józef Żurek w dniu 8 lipca 1978 roku udzielił pierwszego ślubu w naszej kaplicy, a pierwsze Rekolekcje Wielkopostne odbyły się 1-3 marca 1979 r. W dniu 11 sierpnia 1980 r. ksiądz Henryk Gajda objął funkcję proboszcza w parafii Lubecko, a jego wikarym został ks. Alfred Sowa. Ważnym momentem w historii życia religijnego naszej wsi, było mianowanie ks. wikarego Alfreda Sowy rektorem lisowickiej kaplicy. Dnia 14 grudnia 1980 r. ksiądz wikary przeprowadził się do Lisowic. Do równie najważniejszych wydarzeń w naszej rodzącej się parafii była Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość ta miała miejsce w dniu 10 maja 1981 r. a Jezusa pod postacią chleba przyjęło 13-ro dzieci. W dniach od 25-27 maja parafianie po raz pierwszy w Dni Krzyżowe przemierzali drogi naszej wsi, modląc się o urodzajne plony, a 18 czerwca tego samego roku ulicami Lisowic pierwszy raz wyruszyła procesja Bożego Ciała.

Coraz więcej parafian Lisowic uczestniczyło w odprawianych nabożeństwach i w roku 1982 dobudowano drugą wiatę. W czasie trwania Rekolekcji Wielkopostnych w dniu 23 lutego 1983 roku Ojciec Misjonarz poświęcił nowy konfesjonał. Od roku 1984 roku ksiądz Alfred Sowa wraz z parafianami zaczął planować budowę kościoła. Był to bardzo trudny okres w historii Polski. Władze komunistyczne zdawały sobie sprawę, że Kościół dba nie tylko o korzenie religijne, historyczne i kulturowe, ale również cementuje lokalną społeczność w walce o własną tożsamość. Nie udało się załatwić zgody na budowę kościoła a jedynie „kaplicy katechetycznej". W marcu 1987r Społeczny Komitet Budowy wraz księdzem rektorem ustalił, ażeby zebrać deklaracje wśród parafian, a deklarowane wpłaty zbierane będą w każdą niedzielę, po 1-szym i po 15-tym każdego miesiąca.

Decyzją Biskupa Katowickiego z dniem 31 sierpnia 1987 r. ks. Alfred Sowa został prze-niesiony do posługi duszpasterskiej z Lisowic do Strzebinia. Nowym wikarym w Lubecku został ks. Józef Anczok. Kontynuował zapoczątkowane starania o budowę kościoła, a także o powstanie w Lisowicach parafii. Po raz pierwszy w naszej Kaplicy w dniu 18 kwietnia 1988 r. odbył się Konwent Dekanatu Lublinieckiego. Konwent rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ks. dziekan Józef Żurek a homilię wygłosił ks. proboszcz Henryk Gajda. W dniu 28 grudnia 1988 r. ks. biskup ordynariusz Damian Zimoń erygował parafię Lisowice, pw. św. Jana Nepomucena. I tak od l styczna 1989 r. wszystkie księgi parafialne zostały prowadzone oddzielnie. Na mocy dekretu ks. Biskupa z 9 styczna 1989 r. dotychczas pełniący funkcję wikariusza ks. Józef Anczok , został mianowany proboszczem nowopowstałej parafii. Parafianie regularnie, co miesiąc wpłacali zadeklarowane kwoty na budowę nowej Kaplicy Katechetycznej. Pomimo, że priorytetem była budowa i każdy przysłowiowy grosz przeznaczony był na ten cel, to o piękny wystrój kapliczki nadal dbano i tak kaplica wzbogaciła się o nowe figury: Św. Antoniego i Serca Jezusowego. Dnia 5 marca 1989 r. odbyła się pierwsza wizytacja ks. biskupa dr Gerarda Biernackiego w naszej parafii. Biskup udzielił w tym dniu Sakramentu Bierzmowania 33 młodym parafianom. Po wybudowaniu kościoła i konsekracji 26 listopada 1994r kaplicę przywrócono do pierwotnego kształtu. Rozebrano przybudowane wiaty, zakrystie, dokonano remontu dachu i odmalowano zewnętrze ściany. Jednak przez kilka lat nie odprawiano w niej nabożeństw, jedynie raz w roku na Boże Ciało stawiano obok niej ołtarz. Z ogromnej troski i sentymentu, aby ożywić „Historyczne" miejsce naszej miejscowości, na spotkaniach Apostolatu Maryjnego zaproponowano ks. proboszczowi możliwość odprawiania nabożeństw majowych i różańcowych w dniach, kiedy te były odprawiane w kościele rano tj. w środy i piątki. Obecnie Kaplica na powrót ożyła. Maryja Niepokalana Cudownego Medalika w miesiącu maju i październiku jest przystrajana, a ołtarz tonie w kwiatach. Nadal stanowi przedmiot troski parafian, którzy się w niej gromadzą na nabożeństwach majowych i różańcowych.

Źródło: lisowice.com

Data powstania obiektu: 1902 r.

Dane teleadresowe

Ogrodowa 1
42-700 Lisowice
place
50.679050, 18.629680 Skopiowano do schowka
N50º40'44.58", E18º37'46.848" Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Możliwość zwiedzania
Wstęp bezpłatny
Dostęp 24h/7

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.