Opis

Na obszarze gminy Krzyżanowice obejmującym tereny miejscowości Zabełków, Chałupki i same Krzyżanowice znajduje się miejsce nazwane przez WWF Polska Granicznymi Meandrami Odry. Jest to właściwie rozległy teren nadrzeczny Odry na odcinku Chałupki-Olza po stronie polskiej i sięgający terenów gminy czeskiej Bohumin. W 1998 roku wspólnie z gminą czeską Bohumin a także z polską Krzyżanowice i międzynarodową organizacją ekologiczną WWF Polska, podjęto współpracę w celu zachowania i objęcia ochroną meandrów Odry.

Współpraca wymienionych gmin przyniosła efekty już w roku 2004, kiedy to ówczesny wojewoda śląski swym rozporządzeniem nr 78/04 z dnia 29.10.2004 roku objął obszar meandrów Odry szczególną ochroną jako obszar chronionego krajobrazu. Obejmuje on odcinek rzeki z licznymi zakrętami między mostem Bohumin-Chałupki a ujściem Olzy (pod tą nazwa istnieje także miejscowość), a także przylegające do rzeki Odry grunty nadrzeczne, w tym łąki i fragmenty lasów zalewowych. Jest to obszar o bardzo wysokiej wartości przyrodniczej. Przyrodnicy polscy, jak i czescy wysoko oceniają wartość opisywanych terenów, gdyż występuje tu kilka rzadkich, chronionych w skali europejskiej zbiorowisk roślinnych. Są to między innymi lasy nadrzeczne z olszą czarną i jesionem, łęgi wierzbowo-topolowe i fragmenty wilgotnych łąk.

W okolicach meandrów potwierdzono występowanie ponad 126 gatunków roślin. Najbardziej jednak przyrodników zaskoczyły występowanie na tym terenie zadomowione gatunki zwierząt. Przy odrobinie szczęścia i cierpliwości można spotkać m.in. niezwykle rzadkie gatunki motyli (być może także te, które w II poł. XIX wieku opisał doktor Juliusz Roger) mondraszka bagiennego i czerwończyka nierarka, a także zagrożone wyginięciem chrząszcze: pachnicę i zgniotka cynobrowego.

W okolicznych wodach żyje: różanka i piskorz. Na płycinach rozmnaża się rzadki gatunek żaby - kumak górski. W zakolach Odry żyją także bóbr europejski i wydra rzeczna. Gniazdują tutaj zimorodek i sieweczka rzeczna, budująca gniazda w łanach żwiru rzecznego. Na granicznej rzece wciąż zachodzą żywe procesy rzeczne, m.in.: podmywanie brzegów, tworzenie się ławic, wysp żwirowych i starorzeczy a nawet przerywanie zakrętów Odry. Obszar meandrów Odry w 2005 roku został zgłoszony do ochrony w ramach europejskiej sieci Natura 2000 jako jeden z obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych w Europie. Dla rozwoju samej rzeki, sporządzono projekt o nazwie "Przestrzeń dla rzeki", który realizowany jest od 2005 roku i ma na celu pogodzić przebieg procesów rzecznych z potrzebą ochrony przeciwpowodziowej, ochrony dróg i mostów, budynków, a także zabezpieczenie przed erozją dla ochrony takich obiektów. Celem wspomnianego projektu jest także oddanie rzece dostatecznej przestrzeni dla zachowania ważnych przyrodniczo procesów korytotwórczych z jednoczesnym zachowaniem infrastruktury i przy uniknięciu strat majątku właścicieli prywatnych gruntów nadrzecznych. Takie rozwiązanie stosowane jest m.in. na mniejszych rzekach we Francji, Szwajcarii, Austrii i w Niemczech.

W 2006 roku oddano do użytku turystom ścieżkę edukacyjną wzdłuż meandrów Odry. Ścieżkę tę można przejść także pieszo. Jest to odcinek ok. 5-7 km pozwalających jednak na przyjemne spędzenie czasu.

Źródło: polskaniezwykla.pl

Fot. Łukasz Bordo

Dane teleadresowe

Młyńska
46-470 Chałupki
place
49.931666, 18.341289 Skopiowano do schowka
N49º55'53.998", E18º20'28.64" Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Dostęp 24h/7

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.